Exxon-sjef Lee Raymond hadde 13 svært lukrative år som leder for selskapet. Ifølge DN fikk han betalt én million kroner for hver dag han ledet selskapet. Samlet kompensasjon var på over 400 millioner dollar, noe som tilsvarer 2,6 milliarder kroner. Exxon-sjef Lee Raymond hadde 13 svært lukrative år som leder for selskapet. Ifølge DN fikk han betalt én million kroner for hver dag han ledet selskapet. Samlet kompensasjon var på over 400 millioner dollar, noe som tilsvarer 2,6 milliarder kroner. Kompensasjonspakken inkluderer både pensjon, lønn, bonus og opsjoner.Raymond gikk av som toppsjef i desember.