Tall som Dagens Industri (DI) har innhentet fra Upplysningssentralen viser at hver femte administrerende direktør i Sverige er over 60 år. Dessuten har 30 prosent av foretakene et styre der alle ordinære styremedlemmer er over 55 år, skriver dn.no.Toppsjefene i de 315 børsselskapene har en lavere snittalder enn det som ellers er vanlig i svensk næringsliv: 23 prosent av børsselskapenes toppsjefer er over 55 år, men 35 prosent er yngre enn 45.Av de ulike bransjene har banker og kredittinstitusjoner den eldste ledelsen: I ti prosent av disse foretakene er alle i styret over 60 år og 25 prosent av alle toppsjefene har rundet 60.