- Ledigheten er nå under tre prosent, og mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne er meget gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for mars. - Ledigheten er nå under tre prosent, og mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne er meget gode, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for mars. Ifølge Aetat var det ved utgangen av mars 70.000 helt ledige arbeidssøkere, en nedgang på 19.000 personer fra samme måned i fjor. Ledige utgjør nå 2,9 prosent av arbeidsstyrken.Samtidig som ledigheten faller ble det i mars lyst ut mange ledige stillinger. Dette understreker ytterligere at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg, påpeker arbeids- og inkluderingsministeren.