En fraværende, selvopptatt og umotiverende sjef gjør ikke bare arbeidsmiljøet dårligere, men vil også bidra til lavere produktivitet og kundelojalitet.Dette kommer frem i en fersk undersøkelse kalt «BegeistringsBarometeret». Den er utført av forfatterne av den nylanserte boka «Begeistring!», Jon Morten Melhus og Trond Haugen, i samarbeid med TNS Gallup, skriver na24.Undersøkelsen viser at fire av fem norske ledere ikke har evnen til å skape stor begeistring i sine organisasjoner.- Problemet til ledere er at de drukner i sine egne faglige oppgaver, slik at de blir for fraværende. Lysten til å engasjere de ansatte er der, men mange misforstår lederoppgaven. Du skal prestere gjennom andre, ikke gjennom deg selv, sier forfatter og humorist Trond Haugen til na24.Norsk næringsliv er likevel ikke helt på avveie.- Selv uten en motiverende sjef spiller ansattes egen motivasjon og ønsket om å prestere også en stor rolle for bedriftens lønnsomhet. Likevel presterer de langt bedre om en leder i tillegg motiverer og oppmuntrer dem, forteller Hansen.