USA: Færre ledige

Det meldes om færre arbeidsledige i USA enn ventet.

Arbeidsliv

Ferske tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt fra 313.000 per 8. april til 303.000 personer per 15. april. Ferske tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt fra 313.000 per 8. april til 303.000 personer per 15. april. På forhånd var det ifølge Reuters ventet 306.000 jobless claims.

Nyheter
Børs