Løsning i lokale sykehusforhandlinger

Økonomi og prinsipper ble avklart natt til 21. juni i de lokale forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og helseforetakene i NAVO.

Arbeidsliv

Økonomien i oppgjøret endte på linje med offentlig sektor for øvrig. Oppgjøret går inn i siste fase av lokale forhandlinger, som er fordeling av individuelle tillegg etter lokalt avtalte kriterier. Økonomien i oppgjøret endte på linje med offentlig sektor for øvrig. Oppgjøret går inn i siste fase av lokale forhandlinger, som er fordeling av individuelle tillegg etter lokalt avtalte kriterier. - De tillitsvalgte har lagt ned en formidabel innsats for å løse lokale utfordringer i forhandlingene med helseforetakene. En lang rekke brudd underveis i de lokale forhandlingene viser at utfordringene har vært mange, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten i en melding.Mange lokale oppgjør måtte løses med bistand fra de sentrale parter. Ulempetillegg, uttelling for mastergrad og kliniske spesialister, tillegg til grupper og individuelle tillegg etter nærmere avtalte kriterier er blant elementene, med store lokale variasjoner med hensyn til hvilke elementer som er prioritert.- En totaløkonomi på linje med offentlig sektor for øvrig er i underkant av forventet etter at NAVO i media og på egne hjemmesider varslet prioritering av våre grupper. Jeg vil likevel anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, der akseptable sentrale minstelønnssatser i tråd med våre prioriteringer og et likt sett av sosiale bestemmelser for alle ansatte er viktige elementer, sier Slaatten i meldingen.I forkant av de lokale forhandlingene ble det blant annet avtalt sentrale minstelønnssatser og sosiale bestemmelser, som gir ansatte trygge og forutsigbare vilkår på viktige områder som yrkesskade, sykelønn, pensjon og ferie.Forhandlingene om individuelle tillegg skjer under fredsplikt og skal være avsluttet senest 1. oktober 2006.

Nyheter
Næringsliv