Menn lokkes for sjelden til å søke stillinger innen kvinnedominerte yrker. Barnehagestyrere og rektorer ved barneskoler har forskriftsfestet rett til å la menn få fortrinn ved ansettelse.- Vi har inntrykk av at forskriften er lite kjent og at særbehandling ikke brukes særlig ofte, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til Dagsavisen.Mannlige jobbsøkere kan favoriseres. Dette går fram av forskrift om særbehandling av menn fra 1998. Stillingene må ha arbeidsoppgaver som i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn.Også innen andre yrker og sektorer hvor det er kvinnedominans må arbeidsgiverne bli flinkere til å tiltrekke seg og ansette menn, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.- Det har vært veldig utbredt at det tas med oppfordringer til kvinner om å søke i mannsdominerte yrker. Vi etterlyser at arbeidsgiverne gjør tilsvarende med menn innenfor kvinnedominerte sektorer. Vi synes det blir gjort for sjelden, sier underdirektør Lars Christensen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til avisen.