Et yrke det er smart å satse på nå, er hjelpepleier, sier seniorrådgiver Tormod Reiersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til Forbruker.no.- Allerede fra høsten kan det oppstå en knapphet på hjelpepleiere. Antall nyutdannede innenfor gruppen er relativt lav og over en tredjedel av de sysselsatte er over 50 år.Den voldsomme byggevirksomheten i Norge har naturlig nok også innvirkning på arbeidsmarkedet.- Ingeniører er det stor mangel på, og behovet vil bare øke de neste 10 til 20 årene. Det samme gjelder fagarbeidskraft i byggbransjen. I dag blir en god del dekket opp av arbeidskraft fra EU-land, men det er usikkert hvor lenge tilgangen på arbeidskraft fra de nye EU-landene vil være så høy som nå, sier Reiersen.Også lærerskolen er et sikkert kort.- I dag er det ikke noe akutt mangel på allmennlærere, men ledigheten er lav. Det har vært en relativt stor økning i antall nyutdannede, men det er også et stort antall som går av med pensjon de nærmeste årene, sier Tormod Reiersen til Forbruker.no.Yrkene du derimot ikke bør velge er sykepleier eller mediabransjen