Sykefraværet øker med åtte prosent i år. Overlege Arve Lie ved STAMI er ikke overrasket. - Sykefraværet pleier å gå opp når arbeidsledigheten er lav, sier Lie til Forbruker.no.- En forklaring er at marginale grupper kommer tilbake i arbeid i perioder med lav arbeidsledighet, det vil si folk som har vært eller delvis er syke. Næringslivet må ta inn den arbeidskraften som finnes, sier Lie.En annen forklaring er "disiplineringshypotesen":- Når arbeidsledigheten er høy, blir ansatte redde for å miste jobben, og går nesten på jobb uansett. Selv om det ikke er lov, er det lett å tenke seg at de med høyt fravær må gå først.- Når arbeidsledigheten derimot er lav, blir ikke arbeidsgiverne så opptatt av sykefravær og å kutte utgifter, sier Lie.