Råd rundt sykdom og utdanning fra
Dine Penger:
  • For ha rett til at deler av lånet blir gjort om til sykestipend, må du være sykmeldt i mer enn 14 dager. Maksimalt fire måneder og to uker kan gjøres om til sykestipend i løpet av ett undervisningsår.For ha rett til at deler av lånet blir gjort om til sykestipend, må du være sykmeldt i mer enn 14 dager. Maksimalt fire måneder og to uker kan gjøres om til sykestipend i løpet av ett undervisningsår.
  • Lånekassen gjør som hovedregel ikke om deler av lånet til sykestipend hvis du var syk da undervisningen startet, men er utdanningen flerårig kan Lånekassen gjøre unntak.Lånekassen gjør som hovedregel ikke om deler av lånet til sykestipend hvis du var syk da undervisningen startet, men er utdanningen flerårig kan Lånekassen gjøre unntak.
  • Du må være ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen.Du må være ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme, levere oppgaver eller delta på eksamen.
  • Lånekassen oppgir at du heller ikke kan motta sykepenger, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for å ha rett på sykestipendet.Lånekassen oppgir at du heller ikke kan motta sykepenger, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for å ha rett på sykestipendet.
  • Er du kronisk syk har du i utgangspunkt ikke rett på sykestipend fordi du da er syk før undervisningen starter.Er du kronisk syk har du i utgangspunkt ikke rett på sykestipend fordi du da er syk før undervisningen starter.
  • Blir du sykmeldt på grunn av graviditet i studietiden, har du rett på at lån blir omgjort til stipend. Blir du sykmeldt på grunn av graviditet i studietiden, har du rett på at lån blir omgjort til stipend.