Etter å ha sett nærmere på traineestaben ved 14 norske selskaper, var det tydelig at halvparten av traineestillingene i disse selskapene kom fra NHH, NTNU og BI.- De fleste programmene søker kandidater med minst fire års utdanning eller mastergrad, noe som ekskluderer nyutdannede fra de fleste høyskoler som ikke tilbyr utdanning på dette nivået, sier Madina Berdigulova i styringsgruppen til Traineenettverket til Kaleidoskopet.Hun antar forøvrig at neste års traineer vil ha mer ulike utdanningsbakgrunner og at mange etter hvert vil strømme til fra utenlandske læresteder.