Norske Skogs bedriftsforsamling har enstemmig sluttet seg til styrets plan om å bedre lønnsomheten i konsernet, går det frem av en børsmelding.- Ett av elementene i planen er en betydelig nedbemanning med en målsatt reduksjon i antall ansatte på 1.000. Den største forholdsmessige bemanningsreduksjonen kommer i administrative funksjoner, men det vil også bli en betydelig nedbemanning på fabrikkene, heter det.