Fotografer og skrivende journalister søker sluttpakker i et altfor stort antall, og nærmer seg nå «kvoten», fire uker før søkefristen går ut. Fotografer og skrivende journalister søker sluttpakker i et altfor stort antall, og nærmer seg nå «kvoten», fire uker før søkefristen går ut. - Nedbemanningsmålet vi har satt er at det skal fordele seg blant de ulike gruppene av ansatte. Nå må vi få opp tallet i de andre avdelingene, sier personaldirektøren til NA24 Propaganda. - Nedbemanningsmålet vi har satt er at det skal fordele seg blant de ulike gruppene av ansatte. Nå må vi få opp tallet i de andre avdelingene, sier personaldirektøren til NA24 Propaganda. VG-ledelsen har følgende forklaring på hvorfor så mange reportere og fotografer vil bort fra avisen. - At pakkene er veldig gode, er både ledelse og ansatte enige om. De har jo også blitt omtalt som Norges beste pakker. Journalister og fotografer fra VG er dessuten en gruppe som har et veldig godt marked ute. De vil ikke ha noen problemer med å finne seg ny jobb, sier personaldirektør Øyvind Næss.