Ferske tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) falt fra 319.000 per 27. august til 310.000 personer per 2. september.På forhånd var det ifølge Reuters ventet 315.000 jobless claims.