Altfor mye e-post i arbeidslivet

Over 800.000 arbeidstakere føler at e-post er en belastning i arbeidsdagen.

Arbeidsliv

Det hevder Microsoft Norge på grunnlag av en undersøkelse som er utført av InFact blant 520 ansatte og 100 virksomhetsledere i norske bedrifter. Undersøkelsen viser at hver arbeidstaker mottar over 25 e-poster i gjennomsnitt per dag, og at en tredel av de ansatte føler at de mottar for mye. Det hevder Microsoft Norge på grunnlag av en undersøkelse som er utført av InFact blant 520 ansatte og 100 virksomhetsledere i norske bedrifter. Undersøkelsen viser at hver arbeidstaker mottar over 25 e-poster i gjennomsnitt per dag, og at en tredel av de ansatte føler at de mottar for mye. - Alle virksomheter og organisasjoner bruker e-post, men svært få har innarbeidet rutiner og regler for bruk av denne type kommunikasjon. Så godt som ingen får opplæring i bruk av e-post, noe som medfører tapt produktivitet, dårlig kommunikasjon, misforståelser og juridisk risiko, skriver Microsoft Norge i en pressemelding om InFact-undersøkelsen.Det blir også vist til en tidligere undersøkelse der konklusjonen er at hver tredje mail som sendes, er overflødig. Pressemeldingen inneholder også noen gode råd, blant annet disse: «Send e-post til så få mottakere som mulig», «jo kortere, jo bedre» og «tren ansatte på relevant funksjonalitet og arbeidsprosesser». (©NTB)

Nyheter
Teknologi