Bunnplassering for norske kvinner

Norge ligger nær bunn i Europa når det kommer til kvinnelige grundere.

Arbeidsliv

Kun i Kroatia og Nederland er kvinneandelen blant grunderne mindre enn i Norge, skriver Dn.Av avisens oversikt over 2500 gaseller (bedrifter som oppfyller visse vekst- og suksesskriterier) er det kun snaue 80 selskaper som har en kvinne som både styreleder og daglig leder.Kvinnegasellene er også påfallende små. Med 14 millioner kroner i omsetning og ti ansatte, mot gjennomsnittlige 60 millioner i omsetning og 22 ansatte.- Entrepenørskap er mer utbredt blant menn enn kvinner, sier forsker Vegard Johansen ved Østlandsforsking til avisen. - Generelt kan man kanskje si at menn har høyere ambisjoner enn kvinner, samtidig som vi har en uvanlig kjønnsdelt arbeidsmarked i europeisk målestokk, sier Johansen.

Nyheter
Næringsliv