Disse blir også pensjonstapere

- Det er klart at denne gruppen kommer dårligere ut, sier Aps Sverre Myrli.

Arbeidsliv

En ny beregning fra Norsk Pensjonistforbund.viser at den nye pensjonsreformen vil gi lavere pensjonsutbetalinger for dagens pensjonister.- Det høres flott ut når det sies at alle i utgangspunktet skal få høyere pensjon den dagen de slutter i arbeid. Virkeligheten er at pensjonister på sikt vil tape mange tusen kroner som følge av reformen, sier forbundsleder Mons Sandnes i Norsk Pensjonistforbund til Pressekontoret.Sandnes peker på at pensjonen i den nye reformen vil bli regulert av en mellomting av lønns- og prisvekst, mot bare lønnsveksten i dag.- En gjennomsnittspensjonist som gikk av med pensjon i 1992 ville i 2005 mottatt 30.000 kroner mindre i pensjon om pensjonsveksten hadde fulgt reformens regulering, i stedet for gjennomsnittlig lønnsvekst i denne perioden, sier Sandnes.Svakt punktSaksordfører, Aps Sverre Myrli, innrømmer at dette er et svakt punkt i reformen.- Men det er blir feil å se indeksreguleringen for seg og ikke for eksempel i sammenheng med delingstallet, som gjør det mulig å stå lenger i arbeid og dermed heve sin egen pensjon, sier Myrli til Pressekontoret.På spørsmålet om kun indeksreguleringen i 2010 blir gjeldende (ikke delingstallet) for dagens pensjonister og de som blir pensjonert snart, svarer han slik:- Det er vel et av punktene med reformen vi ikke har avklart ennå. Men om det blir tilfellet, og det bare blir innføring av indeksregulering og ikke noen av de andre godbitene, så er det klart at denne gruppen kommer dårligere ut, sier Myrli.

Nyheter
Næringsliv