Færre innvandrere i ledighetskøen

Den registrerte ledigheten minsker raskere blant innvandrere enn i befolkningen ellers.

Arbeidsliv

Det siste året alene har antall innvandrere i ledighetskø minsket med 2.500, viser tall fra SSB. Statistisk sentralbyrå (SSB) bemerker likevel at nivåforskjellen i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers har holdt seg konstant. Det siste året alene har antall innvandrere i ledighetskø minsket med 2.500, viser tall fra SSB. Statistisk sentralbyrå (SSB) bemerker likevel at nivåforskjellen i sysselsetting mellom innvandrere og befolkningen ellers har holdt seg konstant. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er over tre ganger så høy, og isolerer man såkalte ikke-vestlige innvandrere er ledigheten fire ganger så høy som i befolkningen for øvrig.I statistikken definerer SSB innvandrere som personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 9,8 prosent i 3. kvartal 2005 til 7,8 prosent i samme periode i år. I befolkningen ellers gikk den registrerte ledigheten ned fra 3,2 til 2,3 prosent.Tallene bygger på NAVs register over helt ledige registrert ved arbeidskontorene. De gjelder dessuten bare dem som er registrert bosatt, altså de som ifølge Folkeregisteret forventes å oppholde seg i landet i minst 6 måneder.14.102 innvandrere var registrert ledige i 3. kvartal i år, 2.500 færre enn i samme kvartal i fjor. I alt 65 733 personer var registrert ledige ved utgangen av august i år, og innvandrere utgjorde 21 prosent av dem. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv