Her er det lavest ledighet

Finnmark er det fylket som har høyest ledighet. Men hvilken del av landet ligger på den andre enden av skalaen?

Arbeidsliv

Finnmark er det fylket som har høyest ledighet med 3,6 prosent av arbeidsstyrken, men også her er det en nedgang sammenlignet med siste måling.Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane, med 1,4 prosent, Oppland og Rogaland med 1,6 prosent.

Nyheter
Næringsliv