Lovfestet mer åpenhet om lederlønninger

Odelstinget vedtok torsdag endringer i aksjeloven som skal føre til større åpenhet og bedre innsyn i fastsettelsen av lederlønninger.

Arbeidsliv

Etter lovendringen blir det nye saksbehandlingsregler for fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i allmennaksjeselskaper. Styret skal ifølge den nye loven utarbeide en erklæring som blant annet skal inneholde retningslinjene for fastsettelse av lønn og godtgjørelser. Denne erklæringen skal behandles på generalforsamlingen og offentliggjøres i selskapets årsberetning eller årsregnskap. Etter lovendringen blir det nye saksbehandlingsregler for fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i allmennaksjeselskaper. Styret skal ifølge den nye loven utarbeide en erklæring som blant annet skal inneholde retningslinjene for fastsettelse av lønn og godtgjørelser. Denne erklæringen skal behandles på generalforsamlingen og offentliggjøres i selskapets årsberetning eller årsregnskap. Det ble også vedtatt at aksjeloven skal inneholde en bestemmelse om fordeling av kjønn i styrene i statsaksjeselskaper. Loven setter konkrete regler om hvor mange representanter hvert kjønn skal være representert med i styrer med opp til ni medlemmer. For styrer med flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.Det ble også vedtatt at bedrifter som bryter med disse reglene i spesielle tilfelle kan tvangsoppløses. Vedtaket om kjønnskvotering ble gjort mot Fremskrittspartiets stemmer, mens Høyre ikke ønsket muligheten til tvangsoppløsning. Partiet ba regjeringen komme tilbake med forslag om tvangsmulkt som sanksjonsmulighet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv