Mann ble forbigått?

Ansettelsen av distriktsvegsjef Kirsti Slotsvik som kystdirektør er klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Arbeidsliv

Klager er en av de andre søkerne, siviløkonom og sjøkaptein Tor Lund. Lund mener Slotsvik mangler faglige kvalifikasjoner, og vil ha vurdert om hun er ansatt fordi hun er kvinne, melder NRK. Klager er en av de andre søkerne, siviløkonom og sjøkaptein Tor Lund. Lund mener Slotsvik mangler faglige kvalifikasjoner, og vil ha vurdert om hun er ansatt fordi hun er kvinne, melder NRK. Slotsvik er utdannet landskapsarkitekt. Lund mener hun mangler de faglige kvalifikasjonene en kystdirektør bør ha. Det var i utgangspunktet ti søkere til stillingen som ny kystdirektør, og alle var menn. Kirsti Slotsvik, som er distriktssjef i Statens vegvesen, hadde ikke søkt jobben, men ble bedt om å søke.Det var fiskeri- og kystminister Helga Pedersen som utnevnte Slotsvik til kystdirektør.- Ettersom det dreier seg om en utnevnelse, kan ingen frata Slotsvik stillingen. Likestillingsombudet har likevel bedt Kyst- og fiskeridirektoratet om en uttalelse i forbindelse med saken, sier informasjonsrådgiver Ingrid Dåsnes hos Likestillingsombudet.43 år gamle Kirsti Slotsvik fra Ålesund skal lede en etat med 728 ansatte og får blant annet ansvaret for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og oljefrakter langs kysten. I forbindelse med ansettelsen sa Slotsvik selv at hennes maritime erfaring er svært beskjeden.Norges Miljøvernforbund har tidligere reagert på ansettelsen. Fagansvarlig for olje og shipping i Norges Miljøvernforbund, Jan Hugo Holten, mener at landet burde ha en kystdirektør med en helt annen bakgrunn. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv