Ny direktør for Havarikommisjonen

Grete Myhre er tilsatt som ny direktør og sjef for Statens havarikommisjon for transport. Hun har fungert i stillingen siden april i år.

Arbeidsliv

Myhre (65) har siden 2001 vært tilsatt som seniorrådgiver i kommisjonen. Gjennom flere år tidligere har hun vært knyttet til Flymedisinsk institutt, både som psykolog, avdelingsleder og som instituttleder. Myhre (65) har siden 2001 vært tilsatt som seniorrådgiver i kommisjonen. Gjennom flere år tidligere har hun vært knyttet til Flymedisinsk institutt, både som psykolog, avdelingsleder og som instituttleder. Grete Myhre er utdannet cand.psychol. fra Universitetet i Oslo i 1970 og dr.philos. fra Universitetet i Bergen i 1983. Hun har videreutdanning som Aviation Psychologist fra USA i 1987.Statens havarikommisjon for transport - til daglig kalt Havarikommisjonen - gjennomfører uavhengige undersøkelser av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, jernbane og veitrafikk med sikte på å bedre sikkerheten innen disse transportformene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv