Opprør i Statoil

- Statoil har brutt arbeidsmiljøloven og jeg lover at løpet ikke er kjørt, sier konserntillitsvalgt Lill-Heidi Bakkerud.

Arbeidsliv

Statoil må ha vilkår som fører til at selskapet tiltrekker seg de beste, mener styreleder Jannik Lindbæk. Men de ansatte er opprørt over at 47 stillinger skal spares inn, samtidig som millioner utbetales i bonus.Selskapets største eier, regjeringen, synes også at den nye bonusordningen er i overkant raus.Midt i spetakkelet rundt opsjonsordninger i Telenor og andre selskaper der staten er en stor eier, vedtok styret i Statoil et bonusprogram som med full uttelling vil gi konsernsjef Helge Lund en eventyrlig lønn.Vedtaket skjedde mot ansatterepresentantene og styremedlem Marit Arnstads stemmer. Samtidig demonstrerte de ansatte mot at vakt- og kantineansatte kan bli overført til en ekstern tjenesteleverandør fordi Statoil skal spare.Koker over- Dette er hårreisende og bidrar til at sinnet koker over hos de fagorganiserte. Millioner deles ut med den ene hånden, mens den andre setter bort 47 årsverk innen kantine, kjøkken og vakthold for å spare penger, sier konserntillitsvalgt Lill-Heidi Bakkerud til NTB.Hun mener ledelsen i Statoil med sin framgangsmåte har brutt arbeidsmiljøloven og lover at løpet ikke er kjørt. De fagorganiserte påpeker det de mener er prosedyrefeil i ledelsens håndtering av kontraktsutsettelsene.Nå skal regnestykket til ledelsen saumfares av eksterne eksperter. Bakkerud mener at utgiftene som Statoil oppgir for kantine og kjøkken ikke kan sammenliknes med tilbudet fra ISS. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv