Slik blir pensjonen din størst mulig

- Bare noen få prosentpoeng vil ha vesentlig betydning, sier Lasse Ruud i Verdipapirfondenes Forening.

Arbeidsliv

Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at 25.000 ansatte har fått innskuddspensjoner direkte hos et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Nye tall fra Verdipapirfondenes forening viser at 25.000 ansatte har fått innskuddspensjoner direkte hos et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Foreningens adm. dir. Lasse Ruud tror innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ytterligere vil forsterke bevisstheten og kunnskapen om verdipapirfond som langsiktig spareprodukt.Han advarer i en pressemelding mot å velge for lav aksjeandel.- I et så langt perspektiv som sparing til pensjon er det ekstra viktig å oppnå god avkastning på sparepengene. Bare noen få prosentpoengs forskjell i avkastning per år vil ha vesentlig betydning for hvor stor pensjonen din blir, sier Ruud.Sparer du 1.000 kroner månedlig til pensjon fra du er 40 år kan du ifølge foreningen forvente at tilskuddet til pensjonen din blir nesten dobbelt så høyt ved sparing i aksjefond sammenlignet med i bank. Pensjonskapitalen vil svinge mer, men:- Ved å spre investeringene på ulike tidspunkter slik man gjør i en innskuddspensjonsordning blir risikoen for lange perioder med negativ avkastning svært liten, sier Ruud.

Nyheter
Næringsliv