Spår knallhard kamp om arbeidskraft

Selv uten en nordområdesatsing vil næringslivet i Nord-Norge ha behov for 5.000 flere yrkesaktive de kommende ti år. Tilgangen er på 1.600 nye yrkesaktive.

Arbeidsliv

Det er ett av funnene i konjunkturbarometeret for Nord-Norge som Sparebank1 Nord-Norge og Norut Samfunnsforskning presenterte i Tromsø onsdag. Det er ett av funnene i konjunkturbarometeret for Nord-Norge som Sparebank1 Nord-Norge og Norut Samfunnsforskning presenterte i Tromsø onsdag. - Kampen om kompetanse og framtidig arbeidskraft vil bli knallhard. Det blir en stor utfordring å fylle gapet mellom tilbudet og behovet for arbeidskraft i Nord-Norge de kommende årene, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i Sparebanken Nord-Norge.Som resten av landet rir den nordlige landsdelen på toppen av en høykonjunktur der det er vekst i sysselsettingen. Bare det siste året har arbeidsledigheten gått ned med en tredel.- Vi har sett en kraftig og vedvarende vekst de siste årene. Hele seks av ti bedrifter i landsdelen sier at de vil ha problemer med å øke produksjonen uten tilførsel av ny arbeidskraft, sier Karde. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv