- Her har SAS Braathens tatt det verste fra pleie- og omsorgssektoren, hvor bruk av ufrivillig deltidsarbeid har vært vanlig lenge, sier Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Dagsavisen. - Her har SAS Braathens tatt det verste fra pleie- og omsorgssektoren, hvor bruk av ufrivillig deltidsarbeid har vært vanlig lenge, sier Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Dagsavisen. Hun mener at flyselskapene nå er i ferd med å «gå mange tiår tilbake». - Norwegian fant opp lærlingordningen sin for å spare penger. Nå forsøker SAS Braathens det samme ved å skaffe seg et billig og villig vikarkorps, sier hun.I april skrev leder av kabinforeningen, Anneli Nyberg, under på en avtale om ansettelser til en «ressurspool». Da aksepterte fagforeningen at 12 prosent av personalet kan være deltidsansatte. De er ansatt i 28 prosent stilling, men kan jobbe opp til 40 prosent. - Pensjonsrettigheter får du først hvis du jobber ut over 40 prosent, sier Amble.