Det har i flere år vært et politisk ønske å øke antallet norske studenter i Nord-Amerika da flere av dem rangeres som verdens fremste innen sine fagmiljøer.- Regjeringens manglende godkjenning av det første studieåret, "freshman", er en viktig årsak til at nordmenn ikke har råd til å ta en bachelorgrad i USA. Dersom første året godkjennes, vil vi få en stor økning av antall norske studenter i Nord-Amerika, sier Christian Myrstad, leder av ANSA, til Aftenposten.Myrstad etterlyser også en klarere norsk politikk i forhold til studier i land som Brasil, India, Kina og Russland.- Regjeringen sier den også ønsker flere norske studenter i disse landene, men så lenge Norge ikke godkjenner universitetsutdannelsene disse landene gir, hvordan kan man forvente at man våger å satse på studier her?Tall fra Statens lånekasse for utdanning viser at antallet norske studenter som velger å ta hele studiet sitt i et annet land, synker. Studenter tar nå heller et semester ute, skriver avisen.