Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning (KiF) anbefaler at læresteder bør få 500.000 kroner per kvinne de ansetter som professor eller førsteamanuensis.- Vi tror det må nye og kraftigere virkemidler til. I dag mottar lærestedene ekstra finansiering for studiepoeng og publisering av forskningsartikler. Vi mener kjønnsbalanse også bør premieres, sier professor Kari Melby til Aftenposten.Hun har i tre år ledet den departementsoppnevnte komiteen, som består av tre menn og tre kvinner. I rapporten som torsdag ble overlevert til kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV), inngår stykkprisfinansiering for kvinneansettelser i vitenskapelige stillinger som et forslag.Rundt 83 prosent av landets professorer er i dag menn, mens det er flere kvinnelige enn mannlige studenter på universiteter og høyskoler.- Likestilling er et politisk felt, det har alltid krevd nasjonal handling og nå har vi en kunnskapsminister med høye ambisjoner. Institusjonene ønsker selv å gjøre noe med det, men de mangler tiltak og trenger politisk drahjelp, sier Melby.Uten fortgang i ansettelser av kvinner, vil det ifølge en rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP) ta 30 år før det oppnås likestilling i akademia. (©NTB)