Personlig fastsatt lønn kan bli normen i Norge, dersom norsk lovverk ikke endres, skriver DN. Norges Handelshøyskole (NHH) skriver i en ny forskningsrapport at utenlandske selskaper i Norge i stor grad benytter seg av prestasjonslønn, faktisk oftere i Norge enn i Tyskland. Bakgrunnen er at Tyskland har lover som regulerer utenlandske selskapers personalpolitikk. Personlig fastsatt lønn kan bli normen i Norge, dersom norsk lovverk ikke endres, skriver DN. Norges Handelshøyskole (NHH) skriver i en ny forskningsrapport at utenlandske selskaper i Norge i stor grad benytter seg av prestasjonslønn, faktisk oftere i Norge enn i Tyskland. Bakgrunnen er at Tyskland har lover som regulerer utenlandske selskapers personalpolitikk. Professor Paul Gooderman ved NHH tror prestasjonslønn kan bli et økende fenomen i fremtiden.Ifølge har normer og sterke fagforeninger i Norge begrenset bruken av prestasjonslønn så langt. Disse normene er nå under press, mener han.- De heftige debattene om lederlønn og personlige bonuser kan tyde på det. Og norske selskaper og konsulentselskaper ser stadig nærmere på hva utenlandske selskaper foretar seg, sier Gooderman.