Arbeiderne er fortvilet etter at Aker Seafoods flytter all ordinær filetproduksjon fra Kjøllefjord i Finnamark til nabokommunen Mehamn, skriver VG.- Aker Seafoods ble klappet inn i bygda. Vi trodde på dem. Etterpå er det mange som har sagt at det bare var et godt regissert skuespill for at Fiskeridepartementet skulle gi dem lov til å kjøpe flere trålkvoter, sier ordfører Harald Larssen til avisen.Aker seafoods begrunner nedbyggingen med dårlig fortjeneste, fiske og tilstand på anlegget. Fremover vil Røkke bruke anlegget til saltfiskproduksjon og helfiletproduksjon. Dette vil gi langt færre arbeidsplasser i kommunen.- Hvis filetavdelingen nedlegges, kan man like godt fjerne hele Kjøllefjord fra kartet, mener arbeiderne.