For å beskytte barn og psykisk utviklingshemmede mot overgrep foreslår kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at det skal kreves politiattest for en rekke utdanninger. Attestene skal vise om de utdanningssøkende er tiltalt eller dømt for seksualforbrytelser eller befatning med barnepornografi. For å beskytte barn og psykisk utviklingshemmede mot overgrep foreslår kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) at det skal kreves politiattest for en rekke utdanninger. Attestene skal vise om de utdanningssøkende er tiltalt eller dømt for seksualforbrytelser eller befatning med barnepornografi. Sykepleierforbundet applauderer forslaget, men mener at kunnskapsministeren bør gå enda lenger. Forbundet mener det bør utredes å kreve politiattest også for utdanninger som fører fram til arbeid med eldre, demente og alvorlig syke.- Dette er veldig sårbare grupper som er spesielt utsatt, sier forbundsleder Bente Slaatten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Hun mener også at politiattestene bør omfatte flere typer lovbrudd enn barneporno og seksualforbrytelser.- Vi mener det bør utredes om grov vold og narkotikamisbruk også bør omfattes av reglene, sier Slaatten. Hun understreker at det i så fall bør dreie seg om de mest alvorlige lovbruddene.- Spørsmålet er om det skal være en menneskerett å bli sykepleier. Du skal jobbe med sårbare grupper og du får tilgang på sterke medisiner. Du kan ta livet av folk hvis du gjør feil. Vi ber om at dette bør utredes, sier Slaatten. (©NTB)