En ny undersøkelse fra Fagforbundet viser at offentlig sektor vil få 71.000 nye årsverk dersom alle som i dag jobber deltid, i stedet får arbeide fulltid.Ifølge tallene kan 71.280 årsverk tas i bruk over natten dersom man gir de ansatte fulltidsjobber i stedet for å presse dem til å jobbe deltid.- Det er et paradoks at man snakker om å importere arbeidskraft til offentlig sektor når så mye ledig kapasitet finnes der allerede. Gi alle de som er i ufrivillig deltidsjobb en full stilling, så har du tusenvis av nye årsverk i offentlig sektor, sier første nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet til Dagsavisen.Alle ansatte i fylkeskommuner og kommuner, med unntak av Oslo, er med i beregningen, som bygger på tall fra 2005.Fagforbundet regner ikke med at alle som jobber deltid, ønsker fulltidsjobb.- Men la oss si at halvparten av dem vil det. Da får vi med ett 35.000 nye årsverk og kan løse mangelen på arbeidskraft i offentlig sektor, sier Kristiansen.LO mener arbeidsgiverne utnytter deltidsstillinger for å spare penger. LO kjøper ikke argumentene fra ledere i offentlig sektor, som sier turnus ikke går opp dersom man gir folk fulltidsjobb.- Det er bare tull. Dette er et økonomisk spørsmål og ikke et praktisk problem. Den typen argument hører vi aldri når det gjelder andre yrker, som for eksempel i politiet. De har også en turnus gjennom hele døgnet, men jobber likevel i 100 prosents stillinger, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. (©NTB)