Kystdirektør Kirsti Slotsvik ble ikke ansatt i stillingen "bare fordi hun var kvinne", slår Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast.Likestillingsombudet har tidligere kommet til samme resultat.43 år gamle Kirsti Slotsvik, som ble utnevnt til Kystdirektør i november i fjor, er den første kvinnen i sjefsstolen i Kystverket.Det var en mannlig søker på stillingen som klaget ansettelsen av Slotsvik inn for Likestillingsombudet. Da han ikke nådde fram anket han Likestillingsombudets avgjørelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som er klageorganet for vedtak og uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.Klagenemndas leder, Aslak Syse, sier til NTB at Fiskeri- og kystdepartementet, som ansatte Slotsvik, ikke handlet i strid med likestillingsloven. Han viser til at en mannlig søker først fikk tilbudet om kystdirektørstillingen. I neste omgang gikk tilbudet til Slotsvik.- Når det gjelder Slotsviks kvalifikasjoner må det være opp til departementet å vurdere disse, sier Syse.Dermed er alle ankemuligheter i denne saken oppbrukt, bortsett fra domstolene.- Klageren kan bringe saken inn for retten. Da blir klagenemnda motpart. Foreløpig har ingen avgjørelser fra klagenemnda endt i retten, sier Syse. (©NTB)