Ni av ti ledere er mer optimistiske for 2007 enn de var for 2006. I likhet med europeiske ledere flest, mener de bedriftens inntekter vil øke de neste 12 og 36 månedene, viser undersøkelsen "Annual Global CEO Survey" gjennomført av PricewaterhouseCoopers.Et gjennomgående trekk blant de norske toppene er at de bekymrer seg mindre enn sine kollegaer i Europa. Men på to områder skiller de seg ut: åtte av ti frykter knapphet på kvalifisert arbeidskraft og seks av ti frykter virkningene av klimaendringene, skriver DN:- Vår største utfrodring fremover blir å skaffe erfaren arbeidskraft. Det er lett å skaffe unge, men vi trenger mennesker med 10-15 års erfaring bak seg, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i Det Norske Veritas til avisen.