Manpowers ferske arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 10.000 virksomheter i Oslo og Akershus skal ansette flere i 2. kvartal. Mens 27 prosent vil ansette, tror bare to prosent av virksomhetene de skal bli færre.Det betyr at netto 25 prosent av virksomhetene planlegger å øke bemanningen i 2. kvartal, går det frem av en pressemelding. Siden Manpower startet kartlegging av arbeidsmarkedet i 2003 har optimismen i hovedstadsområdet aldri vært større.På landsbasis er det 24 prosent av bedriftene som planlegger flere ansatte, mens syv prosent tror de kommer til å nedbemanne. Bare én gang før har det blitt registrert så optimistiske forventninger til bemanningsøkning hos norske arbeidsgivere.- Spesielt for Oslo er dette gode nyheter. Oslo fylke har landets nest høyeste arbeidsledighet. Bare i privat sektor finnes mer enn 40.000 arbeidsgivere i Oslo og Akershus. Når en av fire forventer å ansette flere, snakker vi om en betydelig sysselsettingsvekst. Mange vil komme til å oppleve problemer med å finne den ledige arbeidskraften, sier Manpower-sjef Terje Nygaard i meldingen.Optimismen er størst i primærnæringene og finans. Netto vil hhv. 36 og 32 prosent av virksomhetene øke bemanningen. Petroleumssektoren har netto 31 prosent.