Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det slett ikke er uvanlig at kvinner med høyere utdanning tjener dårligere enn menn:
  • Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener i gjennomsnitt 20 prosent mindre hver måned enn menn med like lang utdanning.Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener i gjennomsnitt 20 prosent mindre hver måned enn menn med like lang utdanning.
  • Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er større i grupper med høyere utdanning.Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er større i grupper med høyere utdanning.
  • Menn har i større grad bonuser og tillegg som forsterker lønnsforskjellene. De får også flere og dyrere frynsegoder.Menn har i større grad bonuser og tillegg som forsterker lønnsforskjellene. De får også flere og dyrere frynsegoder.
Lønnsforskjellene henger nært sammen med hva slags sektor menn og kvinner havner i, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for Samfunnsforskning.- Mens høyt utdannede kvinner går til offentlig sektor, ender høyt utdannede menn opp i det private næringliv, som er underlagt et helt annet lønnsregine, sier Schøne til Dagbladet.Likestillingsombud Beate Gangås mener menn er langt flinkere enn kvinner til å forhandle seg til bedre lønn.- De kommer gjerne godt ut av det i lønnsforhandlinger og får bedre bonuser. Det er også oftere tradisjon for at typiske mannsyrker har ulike tillegg som følger med jobben, sier Gangås til avisen.