I gjennomsnitt utgjør kvinners timelønn 85 prosent av menns timelønn. Men lønnsforskjellene øker med lengden på utdanningen, viser nye tall fra Likelønnskommisjonen.Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har vært nokså konstant de siste ti årene. Men nye tall fra den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen viser at forskjellene varierer etter hvor mye utdannelse man har, skriver Klassekampen.- Kanskje overrasker det flere enn meg når det viser seg at lønnsforskjellene øker med utdanningsnivået, sier kommisjonens leder Anne Enger.Verken ulik utdanning eller kjønnsdelt arbeidsmarked kan forklare hvorfor kvinner i snitt har en timelønn som bare er 85 prosent av menns timelønn. Aller størst er forskjellene for de gruppene som har fireårig høyere utdanning. På dette utdanningsnivået har menn i finansnæringen i snitt 155.800 kroner mer i året enn kvinner i samme bransje.I varehandelen er forskjellen nesten 100.000 kroner, mens den i staten og helseforetakene ligger på om lag 20.000 kroner i året.Likelønnskommisjonen skal om ett år legge fram resultatet av arbeidet sitt. Da skal kommisjonen gi råd om hva som skal gjøres for å rette opp lønnsforskjellene. (©NTB)