Fra årtusenskiftet har lønningene til topplederne i børsnoterte selskaper økt tre-fire ganger så mye som lønna til ansatte i industrien. Fra årtusenskiftet har lønningene til topplederne i børsnoterte selskaper økt tre-fire ganger så mye som lønna til ansatte i industrien. Lederne i børsnoterte selskaper kan smile hele veien fra banken til Bagatelle.Fra 1999 til 2002 steg den gjennomsnittlige lønna til topplederne på børsen fra 1,8 millioner kroner til nesten 3,8 millioner kroner. Det er mer enn en dobling.I samme periode fikk heltidsansatte i industrien en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 265.900 kroner til 343.100 kroner. Det er en økning på 29 prosent.Tallene kommer fram i en rapport Agderforskning har laget for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, skriver Aftenposten. Tallene inkluderer ledernes aksjeopsjoner. (©NTB)