Utflyttingen tre mil sør for Oslo er anslått å koste 1,2 milliarder kroner mer enn å ruste opp dagens lokaler i Oslo. Utflyttingen tre mil sør for Oslo er anslått å koste 1,2 milliarder kroner mer enn å ruste opp dagens lokaler i Oslo. Haga sier til Dagens Næringsliv at distriktspolitiske hensyn og ønsket om desentralisering ikke er avgjørende i denne saken.Flytteforslaget er motivert ut fra faglige årsaker. Haga mener det vil være en fordel å knytte de veterinærfaglige miljøene til Universitetet for miljø- og bioteknologi (UMB) på Ås. (©NTB)