Det er fortsatt mulig å søke til tusenvis av utenlandske universiteter. ANSA melder om at du helt frem til sensommeren kan du finne studieplasser ved universiteter i Storbritannia, Tyskland, Sverige, Singapore, Canada, Italia, Frankrike og Australia. - Mange som ringer oss trekker et lettelsens sukk når de får vite at de fortsatt kan finne ledige studieplasser i utlandet i lang tid fremover, sier Elin Kollerud leder ANSAs informasjonssenter for utdanning i utlandet.Norske ungdommer kan nyte godt av flere tilrettelagte ordninger for utenlandsstudenter. Du kan for eksempel enten søke om opptak til en hel bachelor- eller mastergrad i utlandet eller begynne på en utdanning i Norge og søke om utveksling, som delstudent. I begge tilfeller vil du få støtte fra Lånekassen. Kollerud mener at det er forskjell på å ta en hel utdanning og deler av en utdanning i Norge.- Dersom du tar en hel grad i utlandet, vil du ha større sjanser for å bli ordentlig god i et fremmed språk, enten det er engelsk eller et annet fremmedspråk. Du vil få en bredere forståelse for kulturen i landet du studerer. Som delstudent i utlandet vil du få en mer komprimert utenlandsopplevelse, men du vil ha større sjanser for å holde kontakt med norske arbeidsgivere og fagmiljø, mener Kollerud.