Visepresidenten i Norges Idrettsforbund (NIF), Eva Arnseth, sier til VG at tidligere idrettspresident Karl-Arne Johannessen måtte gå på dagen fordi han førte NIF bak lyset. Visepresidenten i Norges Idrettsforbund (NIF), Eva Arnseth, sier til VG at tidligere idrettspresident Karl-Arne Johannessen måtte gå på dagen fordi han førte NIF bak lyset. Da Johannessen overraskende trakk seg fra presidentstillingen 12. mars, ble det opplyst at årsaken var «helsemessige årsaker».VG skriver torsdag at det ikke var hele sannheten. Årsaken til at han gikk av var at Johannessen skal ha tilbakedatert en e-post som forpliktet idrettsstyret til å utbetale flere millioner kroner. Dette skal ha vært penger som Johannessen hadde lovet bort til et regionprosjekt i Sør- og Nord-Trøndelag, men som han ikke hadde fulgt opp i tide. Fra flere hold understrekes det at Johannessens handlinger ikke har hatt økonomisk vinnings hensikt.- Vi vurderte at han umulig kunne fortsette etter å ha ført styret bak lyset og tilbakedatert et dokument, sier fungerende visepresident Arnseth konfrontert med opplysningene. (NTB)