Kvinner med høy utdanning får oftere brystkreft

Kvinner med høy utdanning har større sjanse for å dø av brystkreft enn kvinner som ikke har studert.

Kvinner med høy utdanning har større sjanse for å dø av brystkreft enn kvinner som ikke har studert, viser en undersøkelse blant elleve millioner kvinner i ti europeiske land, inkludert Norge.Kvinner med universitetsutdannelse har 15 prosent høyere risiko for å dø av brystkreft enn kvinner som har bare ungdomsskole.- Vi har aldri gjort en så stor studie før. Nå mener vi at vi kan slå fast at det er en sammenheng mellom høy utdannelse og dødelig brystkreft, sier avdelingsdirektør i helsestatistikk ved Folkehelseinstituttet, Heine Strand, til Dagbladet.Studien har sammenlignet Norge, Finland, Danmark, England og Wales, Belgia, Frankrike, Sveits og Østerrike, samt Torino i Italia og Barcelona og Madrid i Spania gjennom 1990-tallet.Forskerne fant at høy utdanning fører til økt risiko for brystkreft de aller fleste stedene. Unntakene var Finland, Frankrike og Barcelona. Forskerne vet ikke hvorfor disse stedene skiller seg ut.Doktorgradsstipendiat Tonje Braaten ved Universitetet i Tromsø sier at det ikke er studiene i seg selv som gjør at kvinner dør av brystkreft.- Sammenhengen kan forklares med velkjente risikofaktorer for brystkreft. Kvinner med høy utdannelse får ofte seinere barn, og de drikker mye mer alkohol enn kvinner med bare grunnskolen. Disse faktorene øker brystkreftfaren vesentlig, sier Braaten.Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er overrasket over studien. Hun tror en løsning må være å lage bedre ordninger for kvinner som ønsker å få barn i studietiden. (©NTB)