Det var kanskje det friskeste kravet som ble presentert da kommuneoppgjøret startet fredag. Lønnsøkningen skal komme i tillegg til de 7.500 kronene kommuneansatte allerede er sikret gjennom sentrale forhandlinger. Bakgrunnen for kravet er at lønnsutviklingen til lektorene ikke har vært like god som den de andre lærergruppene i skolen kan vise til. Det var kanskje det friskeste kravet som ble presentert da kommuneoppgjøret startet fredag. Lønnsøkningen skal komme i tillegg til de 7.500 kronene kommuneansatte allerede er sikret gjennom sentrale forhandlinger. Bakgrunnen for kravet er at lønnsutviklingen til lektorene ikke har vært like god som den de andre lærergruppene i skolen kan vise til. - Jeg er redd for at lektorene igjen vil sakke akterut når det gjelder lønn. De langtidsutdannede har tapt lønnsoppgjørene i 2004, 2005 og 2006. Nå må vi ta oss sammen og forhindre en kompetanseflukt fra kommunesektoren, sier Akademikernes forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen til NTB.Han viser til at lektorene har hatt en lønnsvekst på 4,9 prosent fra 2003 til 2006, mens enkelte andre lærergrupper til sammenligning har hatt en vekst på 11,4 prosent. (NTB)