- Den innledende kontakten med intervjueren er alltid meget viktig. Det er avgjørende at du virker rolig og imøtekommende. Gå derfor målbevisst mot personen. Se han/henne i øynene, smil og gi et fast håndtrykk, sier seniorrådgiver Inger-Christine Lindstrøm i
til Karrierelink.no.- Når de ber deg om å "fortelle litt om deg selv og din bakgrunn" så har du forberedt deg på det. Svaret blir et passe langt og poengtert sammendrag av din karriere så langt, og ikke en oppramsing fra CV'en som de jo allerede har lest. Tenk igjennom hva du ønsker å fremheve, poengterer seniorrådgiveren.• Vær godt forberedt• Sørg for at du vet navnet på personen du skal snakke med• Vær velstelt• Vær passende antrukket i forhold til stillingen du søker.• Ha øyekontakt med intervjueren når du hilser og snakker• Snakk lett og forståelig. Ikke forsøk å imponere med fremmedord og tekniske uttrykk• Ikke avbryt• Omtal aldri dine tidligere arbeidsgiver negativt.