KjøpLogg inn

YS krever lønnsløft for kommune-ansatte

- Det er helt nødvendig for å sikre rekrutteringen til viktige yrkesgrupper i kommunene, sier Gunn Olander, leder for YS-Kommune.

Publisert 13. april 2007 kl. 15.09
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 01.32
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 175 ord

YS-Kommune (YS-K) krever solide lønnsløft for fagarbeiderei kommunene og enlønnsvekst for kommuneansatte sominnhenter etterslepet i forhold tilkonkurranseutsatte næringer.- Det er helt nødvendig for å sikrerekrutteringen til viktige yrkesgrupper i kommunene,blant annet ibarnehagene og pleie- og omsorgssektoren,sier Gunn Olander, leder forforhandlingssammenslutningenYS-Kommune.Skal kommunene klare både å rekruttere og beholdeansatte i fremtidensarbeidsmarked må kompetanse belønnes,både på fagarbeider- og høgskolenivå.YS-K krever et særlig lønnsløft for fagarbeiderne i tillegg tilet generelttillegg for alle. Det generelle tillegget krevessom en kombinasjon avkrone- og prosenttillegg. - Dettesikrer også lønnsutviklingen forhøgskolegrupper ogvirksomhetsledere, sier YS-K-leder Gunn Olander.- Det er de ansatte sammen med lederne ute påtjenestestedene som ernøkkelen til bedre velferdstjenester.Skal vi lykkes med å utvikletjenestetilbudet er det heltavgjørende at de ansattes innsats og kompetanseblir verdsatt. Både realkompetanse og etter- og videreutdanningmå gilønnsmessig uttelling. Dette vil være et viktig bidrag tilsamarbeidet omkvalitetsutvikling i kommunesektoren somregjeringen og partene iarbeidslivet har inngått, sier Olander.- Kommunesektoren sliter med et lønnsmessig etterslep.Kvinner utgjør 2/3 avde ansatte i kommunesektoren. Ved åinnhente etterslepet er vi på rett veimot målet om lønnsmessiglikestilling. Samtidig er dette viktig for å vinnekampen omarbeidskraften, sier Olander.