Tidligere i dag skrev Dagens Næringsliv om f orskningsarbeidet til Renée Adams, professor i økonomi ved University of Queensland, som viser at flere kvinner i styrene fører til tapt lønnsomhet.Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem har gitt følgende kommentar til DN:"Jeg vil understerke at for meg er rettferdighetsaspektet den viktigste grunnen til lovkrav om kjønnsrepresentasjon i styrer. Mangfold er et gode i seg selv, uavhengig av eventuell økonomisk gevinst."