Så mye bør du ha i årslønn

Hva sier du til en årslønn på 687.000 kroner? Her kan du se hvor mye du bør få i årslønn om du vurderer videreutdanning.

For mange ser det ut til at etterutdanning bærer frukter. Den siste arbeidsmarkedsundersøkelsen fra Handelshøyskolen BI slår fast at du får mer lønn, uansett hvilken studieretning du velger.Undersøkelsen ble gjennomført i 2006, og har blant annet fulgt studenter på Master of Management, MBA, Executive MBA og Bachelor of Management. Spørsmål ble stilt før studiestart, med oppfølgingsspørsmål etter endt studium. Hele 94 prosent sier de har fått høyere årsinntekt og flere tilleggsytelser som følge av utdanningen. Gjennomsnittlig årslønn for alle etter- og videreutdanningsstudenter:

  • Før studier: 439.030 kroner
  • Etter studier: 597.422 kroner
Mest oppsiktsvekkende er den totale lønnsøkningen for MBA-studentene, inkludert bonus/provisjon. De kan glede seg over 64 prosent høyere inntekter etter studiene. Økt lønn og bonus/provisjon, utvalgte studieretninger:
  • MBA - Før: 419.386 kroner. Etter: 687.055 kroner
  • Master of Management - Før: 422.839 kroner. Etter: 677.838 kroner
  • Bachelor of Management - Før: 356.981 kroner. Etter: 546.270 kroner