Seks av ti oppfyller likestillingskravet

57 prosent av allmennaksje-selskapene oppfyller kravet til kjønns-representasjon i styret.

Scanpix / Scanpix

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at per 1. juli oppfylte 57 prosent av allmennaksjeselskapene kravet til kjønnsrepresentasjon i styret. Da var det registrert 517 aktive asa i Brønnøysund-registeret, hvor 294 av disse, noe som tilsvarer 57 prosent, oppfylte kravet. Sammenlignet med 1. januar er dette en klar økning.Ifølge SSB er i dag tre av ti styrerepresentanter kvinner. Fremdeles mangler det 305 kvinner for å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon.