Trer ut av partnerskapet i Wikborg Rein

Einar J. Greve trer ut av partnerskapet i Wikborg Rein.

Einar J. Greve trer ut av partnerskapet i Wikborg Rein for å utvikle mer forretningsmessige sider av sin virksomhet, går det fem av en melding. Greve har jobbet i Wikborg Rein i 15 år, og har i løpet av de årene vært partner i 14 år.I nært samarbeid med firmaet vil Greve i løpet av 2007 avvikle sin forretningsadvokatvirksomhet i Wikborg Rein.