- Vi favoriserer kvinner og akter å betale for å få dem

Günder Erik Windahl Olsen i Webhuset mener det er verdt en høyere såkalt sign-on-fee for kvinnelige ansatte.

Scanpix / Scanpix

Kvinner med it-kompetanse tilbys et større engangsbeløp om de melder overgang til internettselskapet Webhuset.Webhuset, som i dag består utelukkende av menn, er på jakt etter kvinnelige medarbeidere. Men kampen om de beste hodene er hard i dagens marked.- Vi er nå i en vekstfase og skal ansette folk til både hovedkontoret i Bergen og ved avdelingen i København. I mange av disse stillingene er det sterkt ønskelig med kvinner, fordi kvinneandelen er fraværende ved begge kontorene og kontorfellesskap oppleves som mer inspirerende og dynamisk med begge kjønn representert, siergründer Erik Windahl Olsen.Windahl Olsenmener det er verdt en høyere såkalt sign-on-fee for kvinnelige ansatte, for å skape balanse i kjønnsregnskapet. - Det er ikke mange bransjer der kvinner overgår menn hva gjelder størrelse på et overgangsbeløp. Vi er det første selskapet i landet som betaler mer for kvinner enn menn, sier gründeren.